Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 7 trang 72 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập...

Bài 7 trang 72 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập 1,Tìm tất cả các số có hai chữ số là bội của 32....

Chia sẻ
Luyện tập – Chủ đề 7 : Tính chất chia hết – Bài 7 trang 72 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập a) Tìm tất cả các số có hai chữ số là bội của 32.

a) Tìm tất cả các số có hai chữ số là bội của 32.

b) Tìm tất cả các số có hai chữ số là ước của 50.

Quảng cáo

a) Số có hai chữ số là bội của 32 là: 32; 64; 96

b) Các số có hai chữ số là ước của 50 là: 10; 25; 50Chia sẻ