Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 8 trang 72 Tài liệu dạy học Toán lớp 6 tập...

Bài 8 trang 72 Tài liệu dạy học Toán lớp 6 tập 1, Trong giờ sinh hoạt ngoại khóa, cô chủ nhiệm muốn chia đều 36 học sinh trong lớp thành từng...

Chia sẻ
Luyện tập – Chủ đề 7 : Tính chất chia hết – Bài 8 trang 72 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Trong giờ sinh hoạt ngoại khóa, cô chủ nhiệm muốn chia đều 36 học sinh trong lớp thành từng nhóm. Trong các cách chia sau, cách chia nào thực hiện được ? Hãy điền vào ô trống trong trường hợp chia được.

Trong giờ sinh hoạt ngoại khóa, cô chủ nhiệm muốn chia đều 36 học sinh trong lớp thành từng nhóm. Trong các cách chia sau, cách chia nào thực hiện được ? Hãy điền vào ô trống trong trường hợp chia được.

Cách chia

Số nhóm

Số người trong một nhóm

Thứ nhất

4

 

Thứ hai

 

6

Thứ ba

8

 

Thứ tư

12

 

 

Quảng cáo

Để chia đều 36 người vào các nhóm, thì số nhóm và số người ở một nhóm phải là ước của 36, trong bảng có các số 4; 6; 12 là ước của 36 nên cách chia thứ nhất, thứ hai, thứ tư thực hiện được.

Cách chia

Số nhóm

Số người trong một nhóm

Thứ nhất

4

9

Thứ hai

6

6

Thứ ba

8

 

Thứ tư

12

3Chia sẻ