Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Bài 1 trang 133 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí...

Bài 1 trang 133 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Thế nào là sự bay hơi, sự ngưng tụ? Hãy nêu một ví dụ về hiện tượng bay hơi, một ví...

Bài 1 trang 133 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Bài: Chủ đề 23: Sự bay hơi và sự ngưng tụ

Thế nào là sự bay hơi, sự ngưng tụ? Hãy nêu một ví dụ về hiện tượng bay hơi, một ví dụ về hiện tượng ngưng tụ.

Quảng cáo

– Sự chuyển từ thể lỏng sang thể khí ở mặt thoáng của chất lỏng được gọi là sự bay hơi.

– Sự chuyến từ thể hơi sang thể lỏng của một chất gọi là sự ngưng tụ.

– Ví dụ đun nước ta thấy nước bay hơi và cạn dần. Nếu để nắp nồi đậy lại thì có các giọt nước xuất hiện trên nắp. Các giọt nước này xuất hiện do hơi nước bay lên ngưng tụ lại.