Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Bài 3 trang 133 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí...

Bài 3 trang 133 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Khi nhiệt độ tăng hay giarm thì sự ngưng tụ của hơi nưóc trong không khí xảy ra dễ dàng...

Bài 3 trang 133 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Lời giải chi tiết Bài: Chủ đề 23: Sự bay hơi và sự ngưng tụ

Quảng cáo

Khi nhiệt độ tăng hay giarm thì sự ngưng tụ của hơi nưóc trong không khí xảy ra dễ dàng hon? Hãy nêu một ví dụ minh họa cho điều này.

– Khi nhiệt độ giảm thì sự ngưng tụ của hai nưóc trong không khí xảy ra dễ dàng hơn.

– Ví dụ: Đặt một cốc nước lạnh và một cốc nước ấm ngoài không khí. Ta thấy trên thành cốc nước lạnh nhanh chóng xuất hiện các giọt nước ngưng tụ từ hơi nước trong không khí. Còn cốc nưóc ấm hầu như không thấy sự ngưng tụ nào.