Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Bài 1 trang 30 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí...

Bài 1 trang 30 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Đơn vị đo khối lượng trong hệ thống đo lường chính thức của nước ta hiện nay là...

Bài 1 trang 30 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Hãy cho biết đơn vị chính thức đo khối lượng của nước ta. Đổi khối lượng 0,5kg ra đơn vị g, đổi khối lượng 0,5t ra. Bài: Chủ đề 5: Khối lượng – Đo khối lượng

Quảng cáo

Hãy cho biết đơn vị chính thức đo khối lượng của nước ta. Đổi khối lượng 0,5kg ra đơn vị g, đổi khối lượng 0,5t ra đơn vị kg.

– Đơn vị đo khối lượng trong hệ thống đo lường chính thức của nước ta hiện nay là kilôgam, kí hiệu là kg.

– Đổi đơn vị: 0,5 kg = 500 g; 0,5t = 500 kg