Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Bài 4 trang 30 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí...

Bài 4 trang 30 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Hình H5.7 cho thấy một biển báo giao thông đặt tnróc một chiêc cầu. Biển báo này cỏ nghĩa...

Bài 4 trang 30 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Bài: Chủ đề 5: Khối lượng – Đo khối lượng

Hình H5.7 cho thấy một biển báo giao thông đặt tnróc một chiêc cầu. Biển báo này cỏ nghĩa là tổng khối lượng xe và hàng hóa của mỗi xe khi qua cầu.

A. Phải lớn hơn 13 tấn           

B. Phải lớn hơn 13 tạ

Quảng cáo

C. Không được quá 13 tấn     

D. Không được quá 13 tạ

Theo quy ước ta có 13t là 13 tấn. Tức là biến báo tổng khối lượng xe và hàng hỏa trên xe không được quá 13 tấn.

Chọn C