Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Bài 5 trang 30 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí...

Bài 5 trang 30 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Hộp quả cân (hình H5.8) của một cân Roberval có : quả 200g, 2 quả 100g, 1 quả 50g, 2 quả 20g, 1...

Bài 5 trang 30 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Bài: Chủ đề 5: Khối lượng – Đo khối lượng

Hộp quả cân (hình H5.8) của một cân Roberval có : 1 quả 200g, 2 quả 100g, 1 quả 50g, 2 quả 20g, 1 quả 10 g, 1 quả 5g, 2 quả 2g và 1 quả 1 g.

Quảng cáo

Hãy cho biết GHĐ và ĐCNN của cân này.

ĐCNN là 1 g (ứng với khối lượng quả cân nhỏ nhất)

GHĐ là 391 g (ứng với tổng khối lưọng các quả cân)