Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Hoạt động 8 trang 29 Sách Tài liệu dạy – học Vật...

Hoạt động 8 trang 29 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Trong cuộc sống, ngoài cân Roberval ta còn gặp một số loại cân khác như; cân đòn,...

Hoạt động 8 trang 29 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. c) Cân y tế. Bài: Chủ đề 5: Khối lượng – Đo khối lượng

Trong cuộc sống, ngoài cân Roberval ta còn gặp một số loại cân khác như; cân đòn, cân sức khỏe(cân y tê), cân điện tử, cân xách,..

Cho biết tên gọi của mỗi loại cân được giới thiệu ở hình H5.6 dưới đây.

Quảng cáo

a) Cân đòn

b) Cân đồng hồ

c) Cân y tế

d) Cân y tế

e) Cân điện tử

f) Cân xách