Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Bài 6 trang 30 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí...

Bài 6 trang 30 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Chủ đề 5: Khối lượng – Đo khối lượng...

Bài 6 trang 30 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Bài: Chủ đề 5: Khối lượng – Đo khối lượng

Một cân đồng hồ đang được sử dụng để cân thực phẩm, mặt đống hồ của cân mô tả có hình H5.10. Hãy cho biết GHĐ, ĐCNN của cân này và đọc giá trị khối lượng của thực phẩm được đặt trên đĩa.

Quảng cáo

GHĐ của cân là 10 kg

ĐCNN của cân là 50 g.

Khối lượng của thực phẩm trên đĩa cân là 1500 g hay 1,5 kg.

Giaibaitap.me