Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Bài 1 trang 41 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí...

Bài 1 trang 41 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Ta thường quan sát được những sự biến đối chuyến động của các vật thể. Hãy nêu một...

Bài 1 trang 41 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Lời giải chi tiết Bài: Chủ đề 7: Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực

Ta thường quan sát được những sự biến đối chuyến động của các vật thể. Hãy nêu một ví dụ cho một trường hợp biến đối chuyến động và chỉ ra lực tác dụng gây ra sự biến đổi này.

Quảng cáo

Ta thường quan sát được những sự biến đổi chuyển động của các vật thể như:

– Vật đang đứng yên, bắt đầu chuyển động (Ví dụ: quả bóng đang đứng yên bắt đầu chuyển động do bị chân người tác dụng lực).

– Vật đang chuyển động, bị dừng lại (Ví dụ: Quả bóng đang bay bị thủ môn tác dụng lực và phải dừng lại).

– Vật chuyển động nhanh lên (Ví dụ: Chiếc xe bị chết máy nên một số người 1 phải xuống đấy chiếc xe làm chiếc xe chuyến động nhanh dẫn lên và nổ máy. Lực tác dụng là lực đấy của người).

– Vật chuyển động chậm lại. (Ví dụ: Vận động viên nhày cãu khi chạm nưóc bị lực cái của nước tác dụng làm chuyển động chậm lại).

– Vật đang chuyển động theo hướng này, bỗng chuyển động theo hưóng khác (quả bóng bàn đang chuyển động lại gần vận động viên bị tác dụng lực của vọt nên chuyên động theo hướng ngược lại).