Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Bài 3 trang 41 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí...

Bài 3 trang 41 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Cột một sợi dây vào một qua cán đang nằm yên trên mặt bàn nằm ngang. Dùng tay kéo mạnh...

Bài 3 trang 41 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Cột một sợi dây vào một qua cán đang nằm yên trên mặt bàn nằm ngang. Dùng tay kéo mạnh sợi dày theo phương thẳng đứng. Bài: Chủ đề 7: Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực

Quảng cáo

Cột một sợi dây vào một qua cán đang nằm yên trên mặt bàn nằm ngang. Dùng tay kéo mạnh sợi dày theo phương thẳng đứng lên phía trên. Nhận xét vẽ sự biến đối chuyến động của quả cân và chỉ ra lực tác dụng gây ra sự biến đổi này. Lực này có phương và chiều như thế nào?

Nhận xét: Quả cân đang đứng yên thì chuyển động. Lực gây ra sự biến đổi chuyển động này là lực của sợi dây. Lực này có phương năm dọc theo sợi dây và chiều hướng lên trên.