Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Bài 4 trang 41 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí...

Bài 4 trang 41 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Khi quả bóng đập vào một bức tường, lực do tường tác dụng lên bóng....

Bài 4 trang 41 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Bài: Chủ đề 7: Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực

Khi quả bóng đập vào một bức tường, lực do tường tác dụng lên bóng.

A. Chỉ làm biến biến chuyển động của quả bóng.

Quảng cáo

B. Chỉ làm biến dạng quả bóng.

C. Không làm biến đổi chuyển động và cùng không làm biến dạng quả bóng.

D. Vừa làm biến đổi chuyển động, vừa làm biến dạng quả bóng.

Tường tác dụng lực lên quả bóng làm nó biến dạng bẹp đi trong thời gian ngăn rồi bật trở lại. Như vậy lực tác dụng của tường đã vừa làm biến đổi chuyển động vừa gây ra biến dạng.

Chọn D.