Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Bài 5 trang 41 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí...

Bài 5 trang 41 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Trong một trận bóng đá, một cầu thủ dùng chân chặn lại một quả bóng đang chuyển động....

Bài 5 trang 41 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Chân cầu thủ đã tác dụng lực làm quả bóng đang chuyến động bị dừng lại. Không những thế quà bóng cùng bị biến dạng trong. Bài: Chủ đề 7: Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực

Quảng cáo

Trong một trận bóng đá, một cầu thủ dùng chân chặn lại một quả bóng đang chuyển động. Em hãy nhận xét về tác dụng của cẩu thủ lên quả bóng và những kết quả mà tác dụng này có thế gây ra cho quả bóng.

Chân cầu thủ đã tác dụng lực làm quả bóng đang chuyến động bị dừng lại. Không những thế quà bóng cùng bị biến dạng trong thời gian rất ngắn khi lực chân cầu thủ tác dụng.