Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Hoạt động 11 trang 40 Sách Tài liệu dạy – học Vật...

Hoạt động 11 trang 40 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Đặt một chiếc ô tô đổ chai trên mặt bàn năm ngang. Cột một sợi dây vào chiếc...

Hoạt động 11 trang 40 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Nhận xét: Khi ta kéo sợi dây, dây căng ra và tác dụng lên chiếc xe một lực kéo, khiến cho chiếc xe đang đứng yên, Bài: Chủ đề 7: Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực

Đặt một chiếc ô tô đổ chai trên mặt bàn năm ngang. Cột một sợi dây vào chiếc xe. Dùng tay kéo sợi dây (hình H7.10). Hãy nhận xét về tác dụng của dây lên chiếc xe và kết quả của tác dụng này.

Quảng cáo

Nhận xét: Khi ta kéo sợi dây, dây căng ra và tác dụng lên chiếc xe một lực kéo, khiến cho chiếc xe đang đứng yên, bắt đầu chuyển động.

– Phương và chiều của lực này cùng là phương và chiều chuyển động của chiếc xe.