Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Bài 1 trang 45 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí...

Bài 1 trang 45 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Trong hệ thống đo lường chính thức của nước ta, đơn vị đo độ lớn của lực là gì?...

Bài 1 trang 45 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Bài: Chủ đề 8: Trọng lực – Đơn vị lực

Quảng cáo

Trong hệ thống đo lường chính thức của nước ta, đơn vị đo độ lớn của lực là gì?

Trong hệ thống đo lường chính thức của Việt Nam thì đơn vị đo cường độ của lực là niutơn, kí hiệu là N.