Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Bài 2 trang 45 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí...

Bài 2 trang 45 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Thế nào là trọng lực, là trọng lưọng? Trọng lực có phương, chiều như thế nào? Trong hệ...

Bài 2 trang 45 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Trọng lực tác dụng lên một vật có phương thăng đứng và có chiều hướng về phía trái đất.. Bài: Chủ đề 8: Trọng lực – Đơn vị lực

Thế nào là trọng lực, là trọng lưọng? Trọng lực có phương, chiều như thế nào? Trong hệ thống đo lường chính thức của nước ta, đơn vị đo trọng lượng là gì?

Quảng cáo

– Trọng lực là lực hút của trái đất tác dụng lên mọi vật

– Trọng lượng là cường độ (độ lớn) của trọng lực tác dụng lên một vật Trọng lượng thưòng được kí hiệu là p.

– Trọng lực tác dụng lên một vật có phương thăng đứng và có chiều hướng về phía trái đất.

– Trong hệ thống đo lường chính thức của Việt Nam thì đon vị đo trọng lượng là niuton, kí hiệu là N.