Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Bài 4 trang 46 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí...

Bài 4 trang 46 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Quyển sách và quả cân có cùng khôi lượng nhưng khối lượng riêng khác nhau nên chúng không...

Bài 4 trang 46 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Một quyển sách 100 g và một quả cân 100 g đặt cạnh nhau trên mặt bàn. Nhận xét nào sau đây là sai?. Bài: Chủ đề 8: Trọng lực – Đơn vị lực

Một quyển sách 100 g và một quả cân 100 g đặt cạnh nhau trên mặt bàn. Nhận xét nào sau đây là sai?

A. Hai vật có cùng khối lượng.

Quảng cáo

B. Hai vật có cùng trọng lượng

C. Hai vật có cùng thể tích.

D. Trọng lực tác dụng lên hai vật có cùng phương và chiều.

Quyển sách và quả cân có cùng khôi lượng nhưng khối lượng riêng khác nhau nên chúng không thể cùng thể tích.

Chọn C.