Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Bài 6 trang 46 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí...

Bài 6 trang 46 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Chủ đề 8: Trọng lực – Đơn vị lực...

Bài 6 trang 46 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Một bức tranh hình chữ nhật treo trên tường. Làm cách nào để kiểm tra đưọc hai cạnh bên cùa bức tranh có nằm đúng theo. Bài: Chủ đề 8: Trọng lực – Đơn vị lực

Quảng cáo

Một bức tranh hình chữ nhật treo trên tường. Làm cách nào để kiểm tra đưọc hai cạnh bên cùa bức tranh có nằm đúng theo phương thẳng đứng hay chưa?

Đặt dây dọi bên cạnh sát khung tranh, nêu cạnh bên của khung tranh song song với dây dọi thì hai cạnh bên nằm đúng phương thẳng đứng.