Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Bài 3 trang 46 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí...

Bài 3 trang 46 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Ta không thế nói về trọng lượng của vật nào sau đây?...

Bài 3 trang 46 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Bài: Chủ đề 8: Trọng lực – Đơn vị lực

Ta không thế nói về trọng lượng của vật nào sau đây?

A. Một chiếc tàu đang nổi trên mặt nước.

Quảng cáo

B. Một con chim đang bay trong không khi.

C. Một con ngựa đang chạy trên mặt đất.

D. Mặt trăng đang quay quanh Trái Đất.

Chọn D