Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Bài 1 trang 79 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí...

Bài 1 trang 79 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Trường hợp nào sau đây không phải là ứng dụng của mặt phẳng nghiêng như một máy cơ đơn ...

Bài 1 trang 79 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Mái nhà không giúp con người trong việc đưa các vật di chuyển dễ dàng hơn.. Bài: Chủ đề 14: Mặt phẳng nghiêng

Trường hợp nào sau đây không phải là ứng dụng của mặt phẳng nghiêng như một máy cơ đơn giản?

A. Mặt cầu của chiếc cầu bắc qua sông.

Quảng cáo

B. Bậc thềm nghiêng để dắt xe vào nhà.

C. Mái nhà dốc nghiêng.

D. Băng tải để chuyển hàng hỏa lên xuống.

Mái nhà không giúp con người trong việc đưa các vật di chuyển dễ dàng hơn.

Chọn đáp án C.