Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Bài 4 trang 79 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí...

Bài 4 trang 79 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Nêu một ví dụ trong đời sống có sử dụng mặt phẳng nghiêng như là một loại máy cơ đơn...

Bài 4 trang 79 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Bài: Chủ đề 14: Mặt phẳng nghiêng

Quảng cáo

Nêu một ví dụ trong đời sống có sử dụng mặt phẳng nghiêng như là một loại máy cơ đơn giản.

Ví dụ về mặt phẳng nghiêng trong cuộc sống như cái đinh vít. Đinh vít có các răng càng thưa nhau thì độ dốc của các vòng xoắn càng tăng lên, ta vặn đinh vít nhanh hơn nhưng cần lực lớn hơn.