Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Bài 2 trang 79 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí...

Bài 2 trang 79 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Hãy nêu tác dụng của mặt phẳng nghiêng khi dùng để kéo vật đi lên. Tác dụng này phụ...

Bài 2 trang 79 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Hãy nêu tác dụng của mặt phẳng nghiêng khi dùng để kéo vật đi lên. Tác dụng này phụ thuộc độ nghiêng của mặt phảng nghiêng. Bài: Chủ đề 14: Mặt phẳng nghiêng

Quảng cáo

Hãy nêu tác dụng của mặt phẳng nghiêng khi dùng để kéo vật đi lên. Tác dụng này phụ thuộc độ nghiêng của mặt phảng nghiêng như thế nào?

– Khi dùng mặt phẳng nghiêng, ta có thể kéo hoặc đẩy vật lên với lực nhỏ hon trọng lượng của vật.

– Mặt phẳng càng nghiêng ít, lực cần để kéo vật đi lên trên mặt phăng đó có cường độ càng nhỏ.