Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Bài 3 trang 79 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí...

Bài 3 trang 79 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Khi làm cầu thang ở những nơi chật hẹp người ta thường làm cầu thang xoắn thay cho cầu...

Bài 3 trang 79 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. A. Tăng chiều dài của mặt cầu thang, do đó làm tăng độ dốc của cầu thang.. Bài: Chủ đề 14: Mặt phẳng nghiêng

Khi làm cầu thang ở những nơi chật hẹp người ta thường làm cầu thang xoắn thay cho cầu thang thẳng (hình H14.9), do cầu thang xoắn có tác dụng:

A. Tăng chiều dài của mặt cầu thang, do đó làm tăng độ dốc của cầu thang.

B. Giảm chiều dài của mặt cầu thang, do đó làm giảm độ dốc của cầu thang.

Quảng cáo

C. Giảm chiều dài của mặt cầu thang, do đó làm tăng độ dốc của cầu thang.

D. Tăng chiều dài của mặt cầu thang, do đó làm giảm độ dốc của cầu thang.

Ta biết nếu tăng chiểu dài của mặt phẳng thì độ dốc cùng giảm.

Chọn D.