Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Hoạt động 6 trang 78 Sách Tài liệu dạy – học Vật...

Hoạt động 6 trang 78 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Chủ đề 14: Mặt phẳng nghiêng...

Hoạt động 6 trang 78 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Lời giải chi tiết Bài: Chủ đề 14: Mặt phẳng nghiêng

Quảng cáo

Em đã có thể trả lời câu hỏi lúc đầu: Vì sao đưòng núi không chạy thẳng từ chân lên đinh núi mà lại chạy quanh co theo sườn núi?

Nhận xét: Đường núi là một mặt phẳng nghiêng. Con đường chạy quanh co theo sườn núi chính là để làm giảm độ dốc của con đường (hỉnh H14.6). Điều này khiến chiều dài con đường dài hơn nhưng lại giúp con người và xe cộ đi lên dốc dễ dàng hơn, đổng thời cũng giúp cho việc xuống dốc đỡ nguy hiểm hơn.