Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Bài 2 trang 103 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí...

Bài 2 trang 103 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Khi nhiệt độ tăng như nhau, các chất lỏng khác nhau nhưng cùng thể tích ban đầu có nở ra...

Bài 2 trang 103 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Lời giải chi tiết Bài: Chủ đề 18: Sự nở vì nhiệt của chất lỏng

Quảng cáo

Khi nhiệt độ tăng như nhau, các chất lỏng khác nhau nhưng cùng thể tích ban đầu có nở ra như nhau hay không?

Khi nhiệt độ tăng như nhau, các chất lỏng khác nhau nhưng cùng thể tích ban đầu sẽ nở ra nhiều hoặc ít khác nhau.