Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Bài 1 trang 103 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí...

Bài 1 trang 103 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Thể tích của một khối chất lỏng thay đổi thế nào khi nhiệt độ chât lỏng tăng lên,...

Bài 1 trang 103 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Lời giải chi tiết Bài: Chủ đề 18: Sự nở vì nhiệt của chất lỏng

Quảng cáo

Thể tích của một khối chất lỏng thay đổi thế nào khi nhiệt độ chât lỏng tăng lên, giảm đi?

Thông thường, thể tích chất lỏng tăng khi nhiệt độ tăng lên, thể tích chất lỏng giảm khi nhiệt độ giảm đi.