Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Bài 5 trang 104 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí...

Bài 5 trang 104 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Chủ đề 18: Sự nở vì nhiệt của chất lỏng...

Bài 5 trang 104 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Bài: Chủ đề 18: Sự nở vì nhiệt của chất lỏng

Quảng cáo

Hãy giải thích tại sao khi đựng chất lỏng trong chai, người ta không đổ chất lòng vào đầy chai.

Nếu đổ chất lỏng đầy chai thì khi nhiệt độ môi trường tăng lên làm chất lỏng trong chai nở ra và bị nắp cản trở. Khi đó chất lỏng sẽ tạo ra một lực khá lớn tác dụng vào nắp và có thể làm bật ra.