Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Bài 6 trang 104 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí...

Bài 6 trang 104 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Tại sao khi đun nước trong một chiếc ấm, ta không nên đổ nước thật đầy ấm?...

Bài 6 trang 104 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Tại sao khi đun nước trong một chiếc ấm, ta không nên đổ nước thật đầy ấm?. Bài: Chủ đề 18: Sự nở vì nhiệt của chất lỏng

Quảng cáo

Tại sao khi đun nước trong một chiếc ấm, ta không nên đổ nước thật đầy ấm?

Nếu đổ nưóc thật đầy ấm thì khi đun nóng nước làm nước nở ra, thể tích tăng lên sẽ gây tràn ra ngoài bếp.