Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Bài 2 trang 133 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí...

Bài 2 trang 133 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Một chất lỏng bay hoi nhanh, chậm phụ thuộc vào những yêu tố nào? Những yếu tố này ảnh...

Bài 2 trang 133 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Bài: Chủ đề 23: Sự bay hơi và sự ngưng tụ

Một chất lỏng bay hoi nhanh, chậm phụ thuộc vào những yêu tố nào? Những yếu tố này ảnh hưởng như thế nào đến tốc độ bay hơi của chất lỏng? Nêu một ví dụ cho thấy một yếu tố nào đó ảnh hưởng đến tốc độ bay hơi của chất lỏng.

Quảng cáo

–  Tốc độ của sự bay hơi phụ thuộc vào nhiệt độ, gió và diện tích mặt thoáng của chất lỏng.

– Tốc độ bay hơi của chất lỏng càng nhanh khi nhiệt độ càng cao, gió càng mạnh, diện tích mặt thoáng của chất lỏng càng lớn.

– Ví dụ: Phơi quần áo nơi có gió sẽ mau khô hơn phơi quần áo nơi không có gió. Chứng tỏ gió làm tăng tốc độ bay hơi.