Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Bài 7 trang 112 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí...

Bài 7 trang 112 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Vì sao sau khi lấy nhiệt kế y tế ra khỏi cơ thể, nhiệt độ của nhiệt kế giảm đi nhưng...

Bài 7 trang 112 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Vì sao sau khi lấy nhiệt kế y tế ra khỏi cơ thể, nhiệt độ của nhiệt kế giảm đi nhưng mực thủy ngân trong nhiệt. Bài: Chủ đề 20: Nhiệt kế – Nhiệt giai

Quảng cáo

Vì sao sau khi lấy nhiệt kế y tế ra khỏi cơ thể, nhiệt độ của nhiệt kế giảm đi nhưng mực thủy ngân trong nhiệt kế vẫn không hạ xuống (hình H20.8).

Nhiệt kế y tế trên hình H20.8 (sgk) có thiết kế một đoạn ống rãi nhỏ nối bầu thủy ngân ở dưới và phần bên trên. Khi lấy nhiệt kế ra khỏi cơ thể, thủy ngân giảm nhiệt độ nên co lại. Phần thủy ngân bên trên bị phần ống nhỏ cản trở nên không rút xuống bầu thủy ngân ở dưới được.