Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Hoạt động 1 trang 120 Sách Tài liệu dạy – học Vật...

Hoạt động 1 trang 120 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Chủ đề 22: Sự nóng chảy và sự đông đặc...

Hoạt động 1 trang 120 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Bài: Chủ đề 22: Sự nóng chảy và sự đông đặc

Hãy quan sát cây nến (đèn cầy) khi chùa thắp sáng và khi đã thắp sáng (H22.2a, H22.2b). Ban đầu khi chưa thắp sáng cây nến ở thể rắn. Khi thắp nến, phần ở đầu nên tiếp xúc với ngọn lửa nóng có còn ở thể rắn không hay chuyển sang thể nào khác?

Quảng cáo

Phần đầu nến tiếp xúc với ngọn lửa đã chuyển thành thể lòng.

– Kết luận: Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng của một chất được gọi là sự nóng chảy.