Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Hoạt động 1 trang 109 Sách Tài liệu dạy – học Vật...

Hoạt động 1 trang 109 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Cảm nhận của các ngón tay về độ nóng lạnh của nước trong bình b có như nhau...

Hoạt động 1 trang 109 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Ta rút ra được kết luận thế nào từ thí nghiệm?. Bài: Chủ đề 20: Nhiệt kế – Nhiệt giai

Nhúng ngón tay vào bình a, nhúng ngón tay của tay kia vào bình c. Sau một lúc, ta rút các ngón tay ra rồi cùng nhúng chúng vào bình b (hình H20.2).

Quảng cáo

Cảm nhận của các ngón tay về độ nóng lạnh của nước trong bình b có như nhau không? Từ đó cho biết, có thể dựa trên giác quan của ta để cảm nhận chính xác độ nóng lạnh của một vật đuợc không.

Ta rút ra được kết luận thế nào từ thí nghiệm?

Cảm nhận của các ngón tay về độ nóng lạnh của nước trong bình b không như nhau. Vậy dựa vào giác quan của ta để cảm nhận về độ nóng lạnh là không chính xác.

Kết luận: Để xác định chính xác độ nóng lạnh của một vật ta phải dùng các dụng cụ đo. Các dụng cụ này được gọi là các nhiệt kế. Nhiệt kế là dụng cụ để đo nhiệt độ.