Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Hoạt động 1 trang 48 Sách Tài liệu dạy – học Vật...

Hoạt động 1 trang 48 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Hãy thực hiện thí nghiệm....

Hoạt động 1 trang 48 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Bài: Chủ đề 9: Lực đàn hồi

Hãy thực hiện thí nghiệm.

Quảng cáo

Đo chiều dài l0 của một lò xo khi không bị biến dạng (Hỉnh H9.3). Đó là chiều dài tự nhiên của lò xo.

Dùng tay kéo cho lò xo dãn ra thêm một đoạn rồi buông tay. Thực hiện như vậy vài lần. Sau đó đo lại chiều dài tự nhiên của lò xo.

Nhận xét: Khi bị kéo, lò xo dãn ra, chiều dài cùa nó tăng lên. Khi không bị kéo nữa, lò xo trở lại hình dạng ban đầu, chiều dài của lò xo bằng chiều dài tự nhiên ban đầu của nó.