Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Hoạt động 2 trang 49 Sách Tài liệu dạy – học Vật...

Hoạt động 2 trang 49 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Em hãy cho biết, trong những vật sau đây, vật nào là vật đàn hồi: dây cột tóc,...

Hoạt động 2 trang 49 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Vật đàn hồi là: dây cột tóc, dụng cụ bóp tay để tập luyện trong thể dục thể thao, dây của cung bắn tên.. Bài: Chủ đề 9: Lực đàn hồi

Quảng cáo

Em hãy cho biết, trong những vật sau đây, vật nào là vật đàn hồi: dây cột tóc, dụng cụ bóp tay để tập luyện trong thế dục thể thao, bình đất sét mềm, dây của cung bắn tên (hình H9.4)

Vật đàn hồi là: dây cột tóc, dụng cụ bóp tay để tập luyện trong thể dục thể thao, dây của cung bắn tên.