Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Hoạt động 1 trang 7 Tài liệu Dạy – học Vật lí...

Hoạt động 1 trang 7 Tài liệu Dạy – học Vật lí 6: Hãy cho biết đơn vị đo độ dài chính thức của nước ta hiện nay là gì?...

Hoạt động 1 trang 7 Tài liệu Dạy – học Vật lí 6. Bài: Chủ đề 1: Đo độ dài

Quảng cáo

Hãy cho biết đơn vị đo độ dài chính thức của nước ta hiện nay là gì?

Đơn vị đo độ dài trong hệ thống đơn vị đo lường chính thức của nước ta hiện nay là mét, kí hiệu là m.