Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Hoạt động 12 trang 132 Sách Tài liệu dạy – học Vật...

Hoạt động 12 trang 132 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Tại sao những giọt sương thường chỉ xuất hiện vào ban đêm hoặc lúc gần sáng?...

Hoạt động 12 trang 132 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Bài: Chủ đề 23: Sự bay hơi và sự ngưng tụ

Quảng cáo

Tại sao những giọt sương thường chỉ xuất hiện vào ban đêm hoặc lúc gần sáng? Nhưng giọt sương này từ đâu có? Vào ban ngày, vì sao những giọt sương này lại mất dần đi?

Trời ban đêm hoặc ban sáng lạnh hơn ban ngày nên hơi nước trong không khí đã bị ngưng tụ thành giọt sương. Vào ban ngày nhiệt độ tăng lên làm các giọt sương bay hơi và biến mất.