Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Hoạt động 2 trang 120 Sách Tài liệu dạy – học Vật...

Hoạt động 2 trang 120 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Chủ đề 22: Sự nóng chảy và sự đông đặc...

Hoạt động 2 trang 120 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Bài: Chủ đề 22: Sự nóng chảy và sự đông đặc

Quảng cáo

Em thấy viên nước đá có bị nóng chảy không? Quan sát hình H22.3.

Lấy viên nước đá ra ngoài không khí thì ta thấy viên nước đá bị nóng chảy thành nước.