Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Hoạt động 2 trang 23 Sách Tài liệu dạy – học Vật...

Hoạt động 2 trang 23 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Chủ đề 4: Đo thể tích vật rắn không thấm nước...

Hoạt động 2 trang 23 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Cách đo thể tích quả bóng bằng chia độ. Bài: Chủ đề 4: Đo thể tích vật rắn không thấm nước

Đo thể tích của một quả bóng với bình chia độ có thể chứa lọt quả bóng bên trong. Hãy quan sát hình H4.4 và mô tả cách đo thể tích của quả bóng bằng bình chia độ, biết khi thả quả bóng vào bình chia độ thì quả bóng nổi trên mặt nước.

Quảng cáo

Cách đo thể tích quả bóng bằng chia độ

1. Đổ chất lỏng vào trong bình, đọc giá trị thể tích là V1 = 175 cm2

2. Cho quả bóng vào bình, dùng cái kẹp nhỏ ấn quả bóng chìm hết trong nước rồi đọc giá trị thể tích V2 = 200cm3 sau khi nước dâng lên.

3. Thể tích phần nước dâng lên V2 – V1 = 25 cm3 chính là thể tích của quả bóng.