Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Hoạt động 2 trang 28 Sách Tài liệu dạy – học Vật...

Hoạt động 2 trang 28 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Đơn vị chính thức đo khối lượng nước ta hiện nay là gì? Ngoài đon vị này, ta còn ...

Hoạt động 2 trang 28 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Bài: Chủ đề 5: Khối lượng – Đo khối lượng

Quảng cáo

Đơn vị chính thức đo khối lượng nước ta hiện nay là gì? Ngoài đon vị này, ta còn thường sử dụng đơn vị khối lượng nào khác?

– Đơn vị đo khối lưọng trong hệ thống đo lường chính thức của nưóc ta hiện nay là kilôgam, kí hiệu là kg.

– Một số đợn vị khác: gam (kí hiệu là g); tấn (kí hiệu là t); tạ; hectôgam (kí hiệu là hg).