Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Hoạt động 3 trang 121 Sách Tài liệu dạy – học Vật...

Hoạt động 3 trang 121 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Chủ đề 22: Sự nóng chảy và sự đông đặc...

Hoạt động 3 trang 121 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Lời giải chi tiết Bài: Chủ đề 22: Sự nóng chảy và sự đông đặc

Quảng cáo

Phần nến chảy lỏng tại nơi tiếp xúc với ngọn lửa sẽ có sự thay đổi trạng thái ra sao khi ta tắt ngọn lữa của cây nến?

Khi tắt ngọn lửa cây nến thì phần nến chảy lõng lại chuyển dần sang thể rắn khi nguội đi.