Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Hoạt động 3 trang 23 Sách Tài liệu dạy – học Vật...

Hoạt động 3 trang 23 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Từ các ví dụ trên, hãy nêu cách đo thể tích của một vật rắn không thấm nước...

Hoạt động 3 trang 23 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Bài: Chủ đề 4: Đo thể tích vật rắn không thấm nước

Quảng cáo

Từ các ví dụ trên, hãy nêu cách đo thể tích của một vật rắn không thấm nước bằng bình chia độ khi lọt vật được vào bình chia độ.

Khi vật rắn không lọt bình chia độ, ta dùng một bình tràn chứa đầy chất lỏng và nhúng chìm vật đó vào trong bình tràn.