Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Hoạt động 4 trang 129 Sách Tài liệu dạy – học Vật...

Hoạt động 4 trang 129 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Thực hiện thí nghiệm như hình H23.11...

Hoạt động 4 trang 129 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6.  . Bài: Chủ đề 23: Sự bay hơi và sự ngưng tụ

Thực hiện thí nghiệm như hình H23.11

Quảng cáo

 

Đổ vào ống và chậu một lượng cồn có thể tích như nhau. Quan sát xem cồn ở nơi nào bay hơi nhanh hơn. Kết luận vẽ sự phụ thuộc của tốc độ bay hơi vào diện tích mặt thoáng chất lỏng.

Cồn ở chậu thủy tinh sẽ bay hơi nhanh hơn. Vậy chứng tỏ rằng tốc độ bay hơi càng nhanh nếu diện tích mặt thoáng càng lớn.