Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Hoạt động 4 trang 8 Tài liệu Dạy – học Vật lí...

Hoạt động 4 trang 8 Tài liệu Dạy – học Vật lí 6: Quan sát chiếc thước ở hình H1.5 bên dưới, các em hãy đọc tên loại thước nàỳ và...

Hoạt động 4 trang 8 Tài liệu Dạy – học Vật lí 6. Bài: Chủ đề 1: Đo độ dài

Quảng cáo

Quan sát chiếc thước ở hình H1.5 bên dưới, các em hãy đọc tên loại thước nàỳ và cho biết GHĐ, ĐCNN của thước là bao nhiêu?

GHĐ của thước là 20cm và ĐCNN là 0,1 cm.