Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Hoạt động 5 trang 121 Sách Tài liệu dạy – học Vật...

Hoạt động 5 trang 121 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6 thể tìm hiểu vể sự nóng chảy bằng một thí nghiệm sau:...

Hoạt động 5 trang 121 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Dùng sáp parafín (một dạng parafín ở thế rắn, thường dùng để chế tạo đèn cây) tán nhỏ rồi đổ vào một ống nghiệm. Đặt ống. Bài: Chủ đề 22: Sự nóng chảy và sự đông đặc

Ta có thể tìm hiểu vể sự nóng chảy bằng một thí nghiệm sau:

Dùng sáp parafín (một dạng parafín ở thế rắn, thường dùng để chế tạo đèn cây) tán nhỏ rồi đổ vào một ống nghiệm. Đặt ống nghiệm vào một cốc nước, trong ống nghiệm có một nhiệt kế như hình H22.5

Dùng đèn cồn đun nước và theo dõi nhiệt độ của sáp. Sau mỗi 1 phút, ghi lại nhiệt độ của sáp và nhận xét về thể (rỏn hay lòng) của sáp.

Trong một lần thí nghiệm, người la ghi được bảng kết quả sau.

Thời gian đun (phút)

Nhiệt độ (0C)

Thể rắn hay lỏng

0

30

Rắn

1

34

Rắn

2

38

Rắn

3

42

Rắn

Quảng cáo

4

46

Rắn

5

50

Rắn và lỏng

6

50

Rắn và lỏng

7

50

Rắn và lỏng

8

50

Rắn và lỏng

9

50

Rắn và lỏng

10

65

Lỏng

11

80

Lỏng