Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Hoạt động 7 trang 29 Sách Tài liệu dạy – học Vật...

Hoạt động 7 trang 29 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Em hãy dùng cân Roberval để cân một quyển sách (hình H5.5) và cho biết kết quả đo...

Hoạt động 7 trang 29 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Lời giải chi tiết Bài: Chủ đề 5: Khối lượng – Đo khối lượng

Em hãy dùng cân Roberval để cân một quyển sách (hình H5.5) và cho biết kết quả đo được,

Quảng cáo

Ngoài cân Roberval, các em còn biết những loại cân nào khác ?

Trong cuộc sống, ngoài cân Roberval ta còn gặp một số loại cân khác như; cân đòn, cân sức khỏe(cân y tê), cân điện tử, cân xách.