Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Hoạt động 7 trang 39 Sách Tài liệu dạy – học Vật...

Hoạt động 7 trang 39 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Em hãy cho biết thế nào là sự biến dạng của một vật và nêu vài ví dụ....

Hoạt động 7 trang 39 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Sự biến dạng là sự thay đổi hình dạng của một vật.. Bài: Chủ đề 7: Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực

Em hãy cho biết thế nào là sự biến dạng của một vật và nêu vài ví dụ.

Quảng cáo

Sự biến dạng là sự thay đổi hình dạng của một vật.

Ví dụ: dùng tay nén qua bóng làm nó bẹp xuống, cục đất nặn bị lõm xuống khi dùng tay ấn…