Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Hoạt động 8 trang 130 Sách Tài liệu dạy – học Vật...

Hoạt động 8 trang 130 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Chủ đề 23: Sự bay hơi và sự ngưng tụ...

Hoạt động 8 trang 130 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Khi quét cho nước lan rộng ra khắp mặt sân, ta đã làm tăng diện tích mặt thoáng của nưóc và làm tốc độ bay hơi. Bài: Chủ đề 23: Sự bay hơi và sự ngưng tụ

Quảng cáo

Khi trên sân có một số vũng nước, chúng sẽ lâu khô. Nhưng nêu quét cho nước ở các vùng nước này lan rộng ra gần khắp mặt sân thì nước sẽ mau khô hơn nhiều. Em hãy giải thích vì sao?

Khi quét cho nước lan rộng ra khắp mặt sân, ta đã làm tăng diện tích mặt thoáng của nưóc và làm tốc độ bay hơi nhanh hơn. Sân sẽ mau khô hơn.