Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6

Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6
Hoạt động 7 trang 9 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Dùng thước thẳng có ĐCNN 1 cm để đo chiều...
Dùng thước thẳng có ĐCNN 1 cm để đo chiều ngang của bức ảnh trên hình H1.6.
Hoạt động 8 trang 9 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Hãy chọn và sử dụng thước để đo độ cao...
Hãy chọn và sử dụng thước để đo độ cao của bức ảnh ở hình H1.6
Hoạt động 5 trang 9 Tài liệu Dạy – học Vật lí 6: Hãy quan sát một số thước đo độ dài trong đời...
Hãy quan sát một số thước đo độ dài trong đời sống mà em thấy được và cho biết chúng thuộc loại nào (thước thẳng, thước cuộn, thước dây,..) GHĐ và ĐCNN trên mỗi loại thước là bao
Hoạt động 6 trang 9 Tài liệu Dạy – học Vật lí 6: Để đo độ dài của một vật bằng thước, ta cần...
Để đo độ dài của một vật bằng thước, ta cần thực hiện như thế nào?
Hoạt động 3 trang 8 Tài liệu Dạy – học Vật lí 6: Tùy theo hình dạng, thước đo độ dài có thể được...
Tùy theo hình dạng, thước đo độ dài có thể được chia ra thành nhiều loại: thước thang, thước cuộn, thước dây, thước xếp, thước kẹp 
Quảng cáo


Hoạt động 1 trang 7 Tài liệu Dạy – học Vật lí 6: Hãy cho biết đơn vị đo độ dài chính thức của...
Hãy cho biết đơn vị đo độ dài chính thức của nước ta hiện nay là gì?

Mới cập nhật

Bài 1.25 trang 7 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Chất giặt rửa tổng hợp có ưu điểm
Bài 1.25 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. C. có thể dùng để giặt rửa cả trong nước cứng.. Bài...
Bài 1.24 trang 7 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: Một số este được dùng trong hương liệu, mĩ phẩm, bột giặt là...
Bài 1.24 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. B. Bài 3. Chất giặt rửa Một số este được...
Bài 1.23 trang 6 SBT Hóa Nâng cao lớp 12:Hỗn hợp X gồm hai este đơn chức, là đồng phân của nhau
Bài 1.23 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. nKOH đã dùng = 0,25 mol ; nKOH dư = 0,05 mol....
Bài 1.22 trang 6 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Số gam iot có thể cộng vào liên kết bội trong mạch...
Bài 1.22 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Triolein ({({C_{17}}{H_{33}}COO)_3}{C_3}{H_5}) có M =  884 g/mol.. Bài 2. Lipit Số gam...
Bài 1.21 trang 6 SBT Hóa Nâng cao lớp 12:Tính chỉ số este của một loại chất béo chứa 89% tristearin
Bài 1.21 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Số miligam (KOH) dùng để xà phòng hoá hết lượng triglixerit có...
Bài 1.20 trang 6 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: xác định công thức phân tử của A, B và viết công thức...
Bài 1.20 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. Bài 2. Lipit Hai chất hữu cơ A, B mạch hở,...