Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Hoạt động 6 trang 9 Tài liệu Dạy – học Vật lí...

Hoạt động 6 trang 9 Tài liệu Dạy – học Vật lí 6: Để đo độ dài của một vật bằng thước, ta cần thực hiện như thế nào?...

Hoạt động 6 trang 9 Tài liệu Dạy – học Vật lí 6. Để đo độ dài của một vật bằng thước, ta cần thực hiện như thế nào?. Bài: Chủ đề 1: Đo độ dài

Để đo độ dài của một vật bằng thước, ta cần thực hiện như thế nào?

Quảng cáo

Khi đo độ dài của một vật bằng thước, ta nên thực hiện theo các bước cơ bản sau:

1. Ước lượng độ dài cần đo.

2. Chọn thước đo thích hợp.

3. Đặt thước đo dọc theo chiều dài cần đo, vạch 0 của thước ngang với một đầu của vật.

4. Đọc giá trị độ dài của vật theo giá trị của vạch chia trên thước gần nhất với đầu kia của vật.

5. Ghi kết quả đo, chữ số cuối cùng của kết quả đo theo ĐCNN của thước.