Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy học Toán 8 Bài tập 12 trang 42 Tài liệu dạy & học Toán lớp...

Bài tập 12 trang 42 Tài liệu dạy & học Toán lớp 8 tập 2: Cho a < b. Hãy so sánh:...

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 3 : Liên hệ giữa phép cộng và phép nhân với bất phương trình – Bài tập 12 trang 42 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2. Giải bài tập Cho a < b. Hãy so sánh:

Cho \(a < b\). Hãy so sánh:

\(3a\) với \(3b\) ; \(4a – 2\) với \(4b – 2.\)

Quảng cáo

• Ta có \(a < b\) và \(3 > 0\) nên \(3a < 3b\)

• Ta có \(a < b\) và \(4 > 0\) nên \(4a < 4b \Rightarrow 4a – 2 < 4b – 2\)Chia sẻ